วิธีการจองบ้านพัก

ขั้นตอนการจองบ้านพัก ล่วงหน้า

1. สอบถามข้อมูลบ้านพัก และวันที่ต้องการจอง

2. แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้จอง ทางไลน์ หรือเบอร์โทรศัพท์

3. โอนค่ามัดจำล่วงหน้า ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทำการจองบ้านพัก

4. เมื่อลูกค้าทำการโอนค่ามัดจำเรียบร้อย สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงิน และชื่อผู้จองทางไลน์

 

หมายเหตุ * หากไม่โอนค่ามัดจำภายในเวลาที่กำหนด ต้องของยกเลิกการจองโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

หมายเลขบัญชี

 

Visitors: 28,099